Change Yourself

Statement

You Can Only Change Yourself

Refleksioner af filosof Finn Janning

”If you can’t change the world, change yourself,” synger den engelske gruppe The The i sangen” Lonely Planet.”
Der er noget umiddelbart både befriende og trist i at høre, at vi måske ikke kan ændre verden. Det betyder nu ikke, at vi skal resignere. Tværtimod. Udfordringen bliver snarere at ændre os selv, det vil sige, ændre vores tilgang eller relation til verden. Og dette arbejde kan også være hårdt.
Moralen er følgende: Det er mennesker, som ændrer verden. En ændring opstår, hvorved visse mennesker har en anden tilgang eller relation til verden. Hermed siger jeg intet om, hvad der er godt eller skidt, blot at hvis du ønsker en anden verden, en lidt bedre og mere kærlig verden, så opstår denne ikke af sig selv. Kun lommeuld kommer af sig selv. Resten begynder her og nu med dig, og med mig.
Et andet vigtigt element i denne tankegang er, at der ikke er nogen grund til at missionere eller moralisere. Ingen har lukrativ adgang til sandheden eller det gode. Men du kan i kraft af dine handlinger inspirere andre. Du kan lede i gennem dit eksempel. Møde verden venligt. Ethvert selv er en foranderlig proces. Et selv refererer ikke til en given essens, men noget blivende. Noget, som jeg kan være med til at præge eller opdyrke. En sådan kultivering forudsætter selvfølgelig både et blik indad og udad. Det er vigtigt, at du er klar over, at du altid påvirkes og påvirker de omgivelser, som du er en del.
Hvorfor vil du gerne ændre verden?
Mulige svar kunne være, at du ønsker en verden, uden hierarkier, hvad enten disse er patriarkalske, racemæssigt, socialt eller økonomisk betinget. Det kunne også være et ønske om at skabe en mere harmonisk samhørighed med naturen, som vi er en del af.
Adfærdsøkonomien, motivationsteorier, tvang og trusler kan ændre folks adfærd. Men altid kun kortvarigt. Frygt er en repressiv løsningsmodel. De længerevarende ændringer kommer i kraft af et mentalitetsskifte, en anden måde at tænke, føle og leve på. Ingen kan bære at leve i konstant frygt.
Hvis jeg begynder at leve anderledes, fx mere venligt og kærligt, så præger denne tilgang også mine tanker og følelser. Det kan også siges meget kort: Jeg vil gerne redde jorden, ikke fordi jeg frygter dens død, men fordi jeg elsker den.
Såfremt jeg ønsker at ændre mig selv for – måske – at kunne ændre verden, så må jeg først frigøre mig fra de idealer og normer, som fastholder mig i en regressiv tilgang til livet.
Jeg vil stoppe med at lade mig styre og forføre af, hvad der giver status og prestige i dagens præstationssamfund. I stedet for vil jeg interagere med livet opmærksomt, venligt og kærligt. Jeg vil give mig hen til livet. Jeg vil med glæde lade livet tage mig derhen, hvor det nu engang gror.