Change Yourself

Statement

I Am Right Here Right Now

Refleksioner af filosof Finn Janning

”Kend dig selv” er en af den græske filosofis mest kendte aforismer. Aforismen eller ”mundheldet,” som Aristoteles kaldte det, var hugget ind i væggen over indgangen til Apollontemplet i Delfi. Den græske filosofi handlede om at vende det enkelte menneske mod sig selv, som en venlig konfrontation mod en selv og ens tilgang til livet omkring en.
”Kend dig selv” var ikke den eneste aforisme i det antikke Grækenland. En anden aforisme lyder: ”Tag vare på sig selv.”
De to aforismer hænger sammen. Jo bedre man kan tage vare på sig selv, desto bedre kender man sig selv. Og omvendt. Den filosofiske praksis består af begge. Man kan ikke lære sig selv bedre at kende, uden at udvise selvomsorg. Og selvomsorg viser man blandt andet ved at lære sig selv bedre at kende, fx vedkende sig sine begrænsninger og fejltagelser.
De to aforismer understreger, at filosofi er en praktisk undersøgelse af livet. En udforskning af, hvad det vil sige at leve. Set i denne tradition er filosofi både etisk og spirituel, idet den enkelte for at få selvindsigt nødvendigvis må tage sine erfaringer seriøst. Filosofi bliver en løbende afprøvning af ens eksistensmuligheder og vilkår. Livet bliver et stort laboratorium.
Og det er her, at filosofiens tredje aforisme eller stoleben dukker op, som en afbalancering af aforismerne: ”Kend dig selv” og ”Tag vare på dig selv.”
Den tredje aforisme hedder: ”Kend dit sted.”
At kende sit sted er, at kende både sin egen historie, men også historien omkring en, fx i hvilken tid man er født, hvilket sted, i hvilken krop, hvilken farve, hvilket køn. At kende sit sted, er en måde at relativere idealet om at tage vare på og kende sig selv, da dette altid sker i en specifik kontekst. Livet leves altid nu og her. Et nu og her, der trækker tråde frem og tilbage i tiden, men som understreger, at alt hvad der sker, sker nu og her.
Det er i kraft af din opmærksomme tilstedeværelse, at du kan tage vare på dig selv, afprøve eller eksperimentere med livet, som et vedvarende forsøg på at blive bedre til at leve, det vil sige kende dig selv. Det aldrig for sent, da enhver selvundersøgelse altid begynder lige her og nu. Moralen er derfor lige så simpel, som den er svær at praktisere: Hvis du ikke er opmærksom på, hvor du er, er det svært at udvise selvomsorg, det er umuligt at lære dig selv bedre at kende, hvis du aldrig er til stede.
Dette arbejde stopper aldrig, da du og jeg og alle de andre hele tiden forandres. Det er derfor, at visse spørgsmål aldrig går af mode:
Hvem er du? Hvilket liv vil du gerne leve? Hvor er du? Er du her?