Change Yourself

Der her brænder vi for…

Da vi begyndte at snakke om, hvordan dette brand skulle udformes, var vores motivation at gøre tingene anderledes. Vi brænder begge to for at tænke tingene ind i større rammer. Så når vores tøjmærke skulle se sit lys, skulle det være tøj af god kvalitet med fokus på statements og designs, der får folk til at stoppe op, tænke sig om og gerne inspirere til at komme hinanden mere ved. Denne tilgang gav kun mening for os ved, at VI også selv tænkte os om - Hvordan skal vores tøj produceres, hvem kommer til at lave det og hvordan bliver miljøet påvirket i processen?

Socialt ansvar og fokus på bæredygtighed.
Det faldt derfor helt naturligt, at vi skulle have indarbejdet bæredygtighed og socialt ansvar ind i vores projekt. Hensynet til vores fælles fremtid, til det vi efterlader vores børn og børnebørn. Vigtigheden af naturen og respekten for andre individer og deres ret til et værdigt liv, er essentielt for os. Som forbruger er det svært at gennemskue, men som producenter kan vi være med til at skabe nye standarder. Vi vil gerne have folk til at stoppe op, reflektere over hvem vi er og hvordan vi påvirker verden og andre med vores valg.

  • Økologisk dyrkede råvarer uden sprøjtegifte
  • Behandling og begrænsning af spildevand i fremstillingen
  • Miljømål og kontrol med affald i produktionen
  • Forbud mod stoffer som formaldehyd, tungmetaller, nanopartikler, genmodificerede stoffer og blegemidler.
  • Indpakning og emballage må ikke indeholde PVC og phthalater
  • Papir brugt på labels og mærkater skal være certificeret genbrugspapir
  • Arbejderne i produktionen og bønderne skal have arbejdsforhold i overensstemmelse med ILO standarder (International Labour Organisation) Ingen må trues eller tvinges til at arbejde, de skal have ret til at organisere sig, ret til en mindsteløn der dækker reelle leveomkostninger, garanti for sikkerhed på arbejdspladsen og der må ikke foregå diskriminering eller børnearbejde.

De høje kriterier gælder for begge labels og hele produktionskæden fra høsten af råvarer til forarbejdning af det færdige produkt. Som forbruger ved du derfor, at der er taget hensyn til bønderne der dyrker landbrugene, arbejderne i produktionen, til vores fælles natur og til din sundhed, da du ikke udsætter din hud for skadelige stoffer.

Pas godt på tøjet og på vores fælles fremtid.
Vi vil gerne være med til at præge udviklingen i en retning, hvor vi forbruger mindre og mere bevidst. Passer bedre på vores tøj, vores ressourcer, hinanden og naturen. Men også vælger tøj der får os til at føle os godt tilpas, som er valgt ud fra egen æstetik og smag ikke dikteret af flygtige trends. Selvfølgelig er vi kun en mindre dråbe i et større hav, men vi tror på, at det gør en forskel, og at forskellen starter med os selv.
Change Yourself er budskabet - det starter med os selv og med de valg vi foretager. De valg vi træffer, får betydning for vores liv her og nu, men også i fremtiden.

De bedste hilsner fra Jeppe og Johnny